ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University) ศูนย์ฝึกอบรม | Training Center (Kasem Bundit University)
SPIRIT : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์

บุคลากร


รูป ผอ.ศูนย์:ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์


รูปเจ้าหน้าทฝึกอบรม:น.ส.วราภรณ์  นาคปนคำ

น.ส.วราภรณ์ นาคปนคำ

นักวิชาการฝึกอบรม
รูปเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์:น.ส.ลัดดาวัลย์ ศรีษาคำ

น.ส.ลัดดาวัลย์ ศรีษาคำ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์